เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/077    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัสเตอร์ ชิป    
ที่อยู่ :   22 ซ.พึ่งมี 28 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260    
โทรศัพท์:   0-2331-9088-9 แฟกซ์ :  0-2730-3134 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณนงเยาว์ สุขสด ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณสุภาภรณ์ อรรถโสภา   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้ประสานงาน   
โทรศัพท์ :   0-2331-9088-9 โทรศัพท์ :  081 409-5268   
แฟกซ์ :   0-2730-3134 แฟกซ์ :     
อีเมล์ :   lustership_lp@hotmail.com อีเมล์ :   nuchanita@hotmail.com nuchanita@hotmail.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOMS CLEARANCEORWARDER
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด