เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/078    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท นันไค เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด    
ที่อยู่ :   123 อาคารวิสุทธิ์ ชั้น 2 ซอยตลาดศธรทิพย์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10260    
โทรศัพท์:   0-2295-2908-9 แฟกซ์ :  0-2682-0892 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณโอซามุ มูไร ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณมานะ ดีอินทร์   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้ประสานงาน   
โทรศัพท์ :   0-2295-2908-9 โทรศัพท์ :  0-2727-5200   
แฟกซ์ :   0-2682-0892 แฟกซ์ :   0-2727-5203  
อีเมล์ :   air@nankai-express.co.th อีเมล์ :   air@nankai-express.co.th  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด