เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/012    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท ศรีราชา โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด    
ที่อยู่ :   322/438 หมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110    
โทรศัพท์:   038-775-242 แฟกซ์ :  038-774-490 
 เว็บไซต์ :   www.srirachalogistics.com    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณอรเนตร เฉลิมศรีศุภโรจ ชื่อผู้ติดต่อ :  นายสุชาติ เฉลิมเสริมศรี   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ผู้ประสานงาน   
โทรศัพท์ :   038-775-242 โทรศัพท์ :  081-4365454   
แฟกซ์ :   038-774-490 แฟกซ์ :     
อีเมล์ :   scs@srirachalogistics.com sales@srirachalogistics.com account@srirachalogistics.com finance@srirachalogistics.com cs-export@srirachalogistics.com cs1@srirachalogistics.com cs@srirachalogistics.com อีเมล์ :   scs@srirachalogistics.com sales@srirachalogistics.com account@srirachalogistics.com finance@srirachalogistics.com cs-export@srirachalogistics.com cs1@srirachalogistics.com cs@srirachalogistics.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด