เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   1    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด    
ที่อยู่ :   2525 อาคาร 1,2 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 6,7 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110    
โทรศัพท์:   0-2034-8000 แฟกซ์ :  0-2034-8161 
 เว็บไซต์ :   www.yusen-logistics.com    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณทักษพล พีระวัฒนชาติ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณรัตนา ตันติสุขารมย์    
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  Assistant GM Manager   
โทรศัพท์ :   0-2034-8000 โทรศัพท์ :  0-2206-8135   
แฟกซ์ :   0-2034-8161 แฟกซ์ :   0-2034-8161  
อีเมล์ :   info_tlcb@th.yusen-logistics.com อีเมล์ :   rattana.t@th.yusen-logistics.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
 
 
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด