เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   2    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท ฟาร์อีสท์ คอนทรานส์ จำกัด    
ที่อยู่ :   189 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250    
โทรศัพท์:   0-2721-5890-92 แฟกซ์ :  0-2721-5894 
 เว็บไซต์ :   www.fareast.co.th    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณบรรพต กาญจนวิไล ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณชลธิรา กาญจนวิไล   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  เลขานุการ   
โทรศัพท์ :   0-2721-5890-92 โทรศัพท์ :  0-2721-5890-92   
แฟกซ์ :   0-2721-5894 แฟกซ์ :   0-2721-5894  
อีเมล์ :   banphot@fareast.co.th อีเมล์ :   admin@fareast.co.th  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด