เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/025    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท ด็อลฟิน โลจีซทิค จำกัด    
ที่อยู่ :   56 อาคารญาดา ชั้น 5 ห้อง 507 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500    
โทรศัพท์:   0-2236-3853-4 แฟกซ์ :  0-2236-3855 
 เว็บไซต์ :       
กรรมการผู้จัดการ:   คุณกาญจนา มีศิลธรรม ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณกาญจนา มีศิลธรรม   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  กรรมการผู้จัดการ   
โทรศัพท์ :   0-2236-3853-4 โทรศัพท์ :  0-2236-3853-4   
แฟกซ์ :   0-2236-3855 แฟกซ์ :   0-2236-3855  
อีเมล์ :   kan@dolphin-logistics.co.th อีเมล์ :   kan@dolphin-logistics.co.th  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด