เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   3    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท คัสต้อมส์ เคลียแร้นซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด    
ที่อยู่ :   2533 อาคารปรีชา ถนนสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260    
โทรศัพท์:   0-2742-6999 แฟกซ์ :  0-2742-4511 
 เว็บไซต์ :   www.ccscustoms.com    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณเลิศชาย พงษ์โสภณ ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณหนึ่งหทัย แจ่มวัย   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  Quality & Administrative Manager   
โทรศัพท์ :   0-2742-6999 โทรศัพท์ :  0-2742-6999   
แฟกซ์ :   0-2742-4511 แฟกซ์ :   0-2742-4511  
อีเมล์ :   lerdchai.p@ccscustoms.com อีเมล์ :   0-2742-4511  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด