เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   14    
ประเภทสมาชิก :   สามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท อจิลิตี้ จำกัด    
ที่อยู่ :   136 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520    
โทรศัพท์:   0-2326-3456 แฟกซ์ :  0-2360-8888-9 
 เว็บไซต์ :   www.agilitylogistics.com    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณเจษฎา เกื้อจิรัฐิติกาล ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณดวงกมล ทองมา   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  ที่ปรึกษา   
โทรศัพท์ :   0-2326-3456 โทรศัพท์ :  0-2326-3456   
แฟกซ์ :   0-2360-8888-9 แฟกซ์ :   0-2360-8888-9  
อีเมล์ :    อีเมล์ :   DThongma@agility.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
   
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด