เลือกภาษา

รายละเอียดทะเบียนสมาชิก

เลขที่ :   ว.49/067    
ประเภทสมาชิก :   วิสามัญ    
ชื่อบริษัท :   บริษัท ไดนามิค คาร์โก้ ลอจีสติคส์ จำกัด    
ที่อยู่ :   257/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400    
โทรศัพท์:   02-693-5999 แฟกซ์ :  02-693-9633 
 เว็บไซต์ :   www.dynamicaircargo.com    
กรรมการผู้จัดการ:   คุณนิธิธร สุขมนัส ชื่อผู้ติดต่อ :  คุณนงนุช หงษ์ทอง   
ตำแหน่ง :   กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง :  Reservation   
โทรศัพท์ :   02-693-5999 โทรศัพท์ :  02-693-5999   
แฟกซ์ :   02-693-9633 แฟกซ์ :   02-693-9633  
อีเมล์ :   dymcargo@dynamicaircargo.com อีเมล์ :   account@dynamicaircargo.com  
1. ตัวแทนออกของ/Customs Clearance 
ลักษณะการผ่านพิธีการ/สินค้าที่ชำนาญพิเศษ ภายในประเทศ
Inbound
ต่างประเทศ
Outbound
รายละเอียด
    CUSTOMS CLEARANCE INLAND TRANSPORTATION
2. บนส่ง/Transport 
ประเภทรถที่ให้บริการขนส่งสินค้า/Vchicle type จำนวน/Quantity(คัน/Truck) รายละเอียด
 
3. คลังสินค้า/Warehousing
ประเภทคลังสินค้า/Warehouse type ขนาด/Size(ตรม./Sqm.) สถานที่/Location
4. ตัวแทนรับจัดการบนส่งสินค้า/Freight forwarder
ประเภท รายละเอียด
5. บริการอื่นๆ/Others Services
ประเภท รายละเอียด
6. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น(Strength of Service)
ประเภท รายละเอียด