เลือกภาษา

ทะเบียนสมาชิก

เลขที่ บริษัท บุคคลผู้ติดต่อ
7 บริษัท เดอะคาร์โกเอ๊กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด คุณกุ้ง ดูข้อมูล
13 บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด คุณสมศักดิ์ ชัยประภา ดูข้อมูล
41 บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณปิยดา เผ่าอรุณ ดูข้อมูล
43 บริษัท ซังกิวไทย จำกัด คุณยุพา ตรงพิทักษ์กุล ดูข้อมูล
44 บริษัท เฟรนลี่กรุ๊ปส์ โลจีสติ๊ก จำกัด คุณสุภาวดี (คุณอร) ดูข้อมูล
104 บริษัท เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณศราวรรณ คุ้มดี ดูข้อมูล
119 บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณปาลิดา ดูข้อมูล
163 บริษัท ดิเมอร์โก เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด คุณขวัญใจ ธรรมจักร์ ดูข้อมูล
179 บริษัท พรวัฒนา ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด คุณลลิพร โชติสถิรสกุล ดูข้อมูล
182 บริษัท จีดีเอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณจินตนา สมสุข (พี่ตุ๊ก) ดูข้อมูล
203 บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด คุณสุพรรณี สุวรรณกิจ ดูข้อมูล
234 บริษัท โอ.บี.ซี. แคร์ริเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณวิศรุต วิสนุวิมล ดูข้อมูล
254 บริษัท เคบี ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด คุณกิตติพร ดูข้อมูล
268 บริษัท ฟิสิคอลเอ็กซเพรสอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณธนิดา ภาณุสานนท์ ดูข้อมูล
277 บริษัท กาญจนรัตน์ เทรดดิ้ง จำกัด คุณกาญจนรัตน์ สุดดีพงษ์ ดูข้อมูล
AEO 30 บริษัท บิส โอเชี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด คุณเมย์ ดูข้อมูล
AEO 100 บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด คุณภาณุมาศ ศรีศุข ดูข้อมูล
AEO 139 บริษัท สยาม คาร์โก้ ลอจีสติคส์ จำกัด คุณพรรณี ดูข้อมูล
AEO 152 บริษัท โคโนอิเกะ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด คุณทรงพร สำลี ดูข้อมูล
AEO 155 บริษัท เฮลแมน เวิร์ลไวด์ โลจิสติคส์ จำกัด คุณสิรภพ กิจเจริญ ดูข้อมูล
AEO 167 บริษัท แพนโทส ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณก้อง ดูข้อมูล
AEO 174 บริษัท โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณฐิตินันท์ พิภูษณะเดช ดูข้อมูล
ว.53/013 บริษัท โกลบอลซันโลจิสติกส์ จำกัด คุณนิชภาดา โปสิทธุ์ ดูข้อมูล
ว.62/036 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินสด อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต คุณธิติมา สุขรี่ ดูข้อมูล
ว.63/022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระชาติชิปปิ้ง คุณสายฝน สุวิมลธรรมคุณ ดูข้อมูล
เลขที่ บริษัท บุคคลผู้ติดต่อ
;.65/034 บริษัท พีทีเอส ชิปปิ้ง จำกัด คุณสุวนันท์ สุวรรณกุล ดูข้อมูล
ว.49/005 บริษัท พี.ที. แอร์ คาร์โก้ จำกัด คุณวีระ คุณารักษ์ ดูข้อมูล
ว.49/007 บริษัท พี แอนด์ ซี อินเตอร์คอนติเนนตัล (พีซีไอ) จำกัด คุณยุคลธร เทศบรรทัด ดูข้อมูล
ว.49/011 บริษัท วี พลัส เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด คุณพรนิชา ดูข้อมูล
ว.49/012 บริษัท ศรีราชา โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด นายสุชาติ เฉลิมเสริมศรี ดูข้อมูล
ว.49/025 บริษัท ด็อลฟิน โลจีซทิค จำกัด คุณกาญจนา มีศิลธรรม ดูข้อมูล
ว.49/026 บริษัท เอ็น วาย ชิปปิ้ง จำกัด ดูข้อมูล
ว.49/029 บริษัท อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค ทรานสปอร์ต จำกัด คุณทิพย์ ดูข้อมูล
ว.49/032 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสเทิร์น คัสตอมส์ เซอร์วิส คุณรณชัย อภัยสุรสิทธิ์ ดูข้อมูล
ว.49/051 บริษัท ไพลอต ทรานสปอร์ต จำกัด คุณทวีศักดิ์ ถิ่นสุราษฎร์ ดูข้อมูล
ว.49/053 บริษัท เอ็น แอนด์ บี ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด คุณวันดี บุญเอี่ยม (พี่เปิ้ล) ดูข้อมูล
ว.49/054 บริษัท เกษมสุวรรณโพธิ์ จำกัด คุณสุรศักดิ์ พันธิ์สะอาด ดูข้อมูล
ว.49/056 บริษัท แอร์ แปซิฟิค จำกัด คุณปิยะชาติ บินซัน ดูข้อมูล
ว.49/058 บริษัท ซี พี เอ็น ทรานส์ เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดูข้อมูล
ว.49/059 บริษัท เอ็กซ์ปิไดเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด คุณวรัญญา ดูข้อมูล
ว.49/060 บริษัท ทรานส์ นอร์ทเทอร์น จำกัด คุณกำธร ฐาปนพงษ์ไพบูลย์ ดูข้อมูล
ว.49/061 บริษัท สัมพันธ์ชิปปิ้ง จำกัด คุณจักรภพ ดูข้อมูล
ว.49/062 บริษัท ยูโรบ็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณวรินทร นนทชีวา ดูข้อมูล
ว.49/063 บริษัท เอบีซี เอ็กซ์ซิม แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด คุณภรภัทร อยู่เย็น ดูข้อมูล
ว.49/064 บริษัท มาสเตอร์ โรยัล เซอร์วิส จำกัด คุณอรสา ดูข้อมูล
ว.49/066 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง คุณนก ดูข้อมูล
ว.49/067 บริษัท ไดนามิค คาร์โก้ ลอจีสติคส์ จำกัด คุณนงนุช หงษ์ทอง ดูข้อมูล
ว.49/069 บริษัท สยาม พรีม่า โลจิสติกส์ จำกัด คุณปวีณ์ริศา พิทักษ์ทองกร ดูข้อมูล
ว.49/071 บริษัท เอส.อาร์. เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด ดูข้อมูล
ว.49/072 บริษัท อี.บี.แอล. โลจิสติกส์ จำกัด คุณณัฐรดา สารเจริญ ดูข้อมูล
ว.49/073 บริษัท โปรเวล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์เพรส จำกัด น้องแตง ดูข้อมูล
ว.49/074 บริษัท ลีดเดอร์ มิวชวล เฟรท ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ดูข้อมูล
ว.49/077 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัสเตอร์ ชิป คุณสุภาภรณ์ อรรถโสภา ดูข้อมูล
ว.49/078 บริษัท นันไค เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด คุณมานะ ดีอินทร์ ดูข้อมูล
ว.49/079 บริษัท วังแดง โลจิสติกส์ จำกัด คุณบุญจันทร์ วิชาเดช ดูข้อมูล
ว.49/080 บริษัท บีแอนด์เอ็น โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณธนภัทร ดูข้อมูล
ว.49/081 บริษัท ครีเอตุสคอร์โปเรชั่น จำกัด คุณพงศ์ศักดิ์ ดูข้อมูล
ว.49/084 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด คุณวิเชียร จันโสภา ดูข้อมูล
ว.49/085 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) คุณวิรัตน์ ต่อตระกูลวงศ์ ดูข้อมูล
ว.49/087 บริษัท เค.ไลน์ เอ็กซ์เพรส จำกัด คุณธัญญารัตน์ นเคาะกัน ดูข้อมูล
ว.49/092 บริษัท พินนาเคิล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด คุณจิรายุธ ดูข้อมูล
ว.50/011 บริษัท ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด คุณพัชริดา ขันโยธา ดูข้อมูล
ว.50/017 บริษัท ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด คุณสุทธียา ธิดา ดูข้อมูล
ว.50/029 บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด คุณนัทพงศ์ สันธนะวัธนะ ดูข้อมูล
ว.50/033 บริษัท เฮอร์ริเทจ ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณกฤษ วงศ์เจริญ ดูข้อมูล
ว.50/034 บริษัท ที.เค.ซี. ภาคใต้ ทรานสปอร์ต จำกัด คุณอาพร ดูข้อมูล
ว.50/036 บริษัท เอ็นเอ็นอาร์ โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณเก๋ ดูข้อมูล
ว.50/037 บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน คุณวิไลวรรณ  หนูแกล้ว ดูข้อมูล
ว.50/039 บริษัท ซี.เอช. โรบินสัน เฟรท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด คุณรุจิรา พนิตนันท์ ดูข้อมูล
ว.51/001 บริษัท บริลเลี่ยนท์เฟรท เซอร์วิส จำกัด คุณสาวิตรี นาคทัต ดูข้อมูล
ว.51/003 บริษัท เมต้า คัสตอมส์ จำกัด คุณประสิทธิ์ แก้วจริยานุวัตร ดูข้อมูล
ว.51/004 บริษัท แพน คัสตอมส์ เซอร์วิส จำกัด คุณเล็ก ดูข้อมูล
ว.51/005 บริษัท อินเตอร์ริม จำกัด คุณวิฑูรย์ สันติบุญญรัตน์ ดูข้อมูล
ว.51/006 บริษัท ที.เค. โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด คุณทองอยู่ คงขันธ์ ดูข้อมูล
ว.51/008 บริษัท นิมิต เอ็กซ์เพรส จำกัด คุณใกล้รุ่ง กลัดกลีบ ดูข้อมูล