เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกรมศุลกากร เรื่องกำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก

ประกาศกรมศุลกากร เรื่องกำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก

mainimg

ประกาศกรมศุลกากร เรื่องกำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก โดยอธิบดีกรมศุลกากรเห็นควรกำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้ดังต่อไปนี้และให้ถือราคาที่ประกาศนี้เป็นเกณฑ์การประเมินอากรขาออกตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ราคาตามรายละเอียดที่เเนบมานี้

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง