เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกรมศุลกากรที่ 183/2563 เรื่อง แก้ไขรหัสสถิติสินค้า

ประกาศกรมศุลกากรที่ 183/2563 เรื่อง แก้ไขรหัสสถิติสินค้า

mainimg

ประกาศกรมศุลกากรที่ 183/2563 เรื่อง แก้ไขรหัสสถิติสินค้า โดยอาศัยอำนาจในความมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร 2560

ตามประกาศที่ออกไว้ ตามแนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง