เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • TACBA Newsletter ฉบับที่ 10 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

TACBA Newsletter ฉบับที่ 10 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

mainimg

ขอต้อนรับสมาชิกเข้าสู่ TACBA News ฉบับที่ 10 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  

โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 11  และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ  ขอส่งมอบ
ข่าวสารและนานาสาระอันเป็นประโยชน์ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ดังแนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง