เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตหน้ากาก

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตหน้ากาก

mainimg

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตหน้ากาก เพื่ลดค่าใช้จ่ายและเศรษฐกิจได้ดำเนินไปอย่างราบรื่น เนื่องจากเกิดโรคระบาด จึงออกประกาศดังกล่าว รายละเอียดตามเเนบ

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง