เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพนัธ์จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ประชาสัมพนัธ์จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

mainimg

ประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบ ????????ในวันอาทิตย์ที่ 17 ม.ค. 64 เวลา 14.00 - 21.00 น. จะมีการปิดระบบปรับอากาศ ณ อาคารสำนักงานเขตปลอดอากร (BFZ) เพื่อล้างทำความสะอาด Strainer Pump 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง