เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยาพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร บ้านน้ำพุร้อน จังหวัดกาญจนบุรี

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยาพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร บ้านน้ำพุร้อน จังหวัดกาญจนบุรี

mainimg

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยาพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร บ้านน้ำพุร้อน จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดตามเเนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง