เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกรมศุลกากรที่ 21-2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก

ประกาศกรมศุลกากรที่ 21-2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก

mainimg

ประกาศกรมศุลกากรที่ 21-2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก เพื่อให้การจัดการทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากากเป็นไปด้วยความถูกต้องตามประกาศกระทรวงการคลัง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง