เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 89/2562

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 89/2562

mainimg

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 89/2562 โดยให้ยกเลิกเอกสารแนบ 5 รายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซีย-ฮ่องกง รายละเอียดตามเเนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง