เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • การกำหนดให้เรือความยาวมากกว่า 300 เมตร แต่ไม่เกิน 400 เมตรเข้าเทียบท่า

การกำหนดให้เรือความยาวมากกว่า 300 เมตร แต่ไม่เกิน 400 เมตรเข้าเทียบท่า

mainimg

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 25/2564
เรื่อง การกำหนดให้เรือความยาวมากกว่า 300 เมตร แต่ไม่เกิน 400 เมตรเข้าเทียบท่า
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง