เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงการบริการตู้สินค้า เรือลากจูง

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงการบริการตู้สินค้า เรือลากจูง

mainimg

ด้วย ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงการบริการตู้สินค้า การให้บริการเรือลากจูง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา 10 กุมภาพันธ์ 2564   รายละเอียดตามเเนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง