เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการนำเสบียงเรือ ของใช้สำหรับเรือ ของใช้ส่วนตัวลูกเรือ อุปกรณ์ซ่อมเรือขึ้นจากเรือ และ/หรือลงในเรือ

ประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการนำเสบียงเรือ ของใช้สำหรับเรือ ของใช้ส่วนตัวลูกเรือ อุปกรณ์ซ่อมเรือขึ้นจากเรือ และ/หรือลงในเรือ

mainimg

ประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการนำเสบียงเรือ ของใช้สำหรับเรือ ของใช้ส่วนตัวลูกเรือ อุปกรณ์ซ่อมเรือขึ้นจากเรือ และ/หรือลงในเรือ รายละเอียดตามเเนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง