เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ขอประชาสัมพันธ์การลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) ระหว่างกรมศุลกากรกับศุลกากรออสเตรเลีย

ขอประชาสัมพันธ์การลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) ระหว่างกรมศุลกากรกับศุลกากรออสเตรเลีย

mainimg

ส่วนมาตรฐานเออีโอ  กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร  กรมศุลกากร  ขอประชาสัมพันธ์การลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) ระหว่างกรมศุลกากรกับศุลกากรออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง