เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์ สมอ. เรื่อง สมอ.เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 9 มาตรฐาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์ สมอ. เรื่อง สมอ.เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 9 มาตรฐาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564

mainimg

ประชาสัมพันธ์ สมอ. เรื่อง สมอ.เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 9 มาตรฐาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564 ร่วมแสดงความคิดเห็นตามคิวอาร์โค้คที่เเนบมานี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง