เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากรที่ 94/2564 เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฎิบัติงานพิธีการสุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางกรฒสุลกากร

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากรที่ 94/2564 เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฎิบัติงานพิธีการสุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางกรฒสุลกากร

mainimg

เรียน  สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน
 
    ด้วยกรมศุลกากร ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากรที่ 94/2564 เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฎิบัติงานพิธีการสุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางกรฒสุลกากร มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
 
ฝ่ายทะเบียนสมาชิกสมาคม

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง