เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกรมศุลกากรที่ 102/2564 เรื่อง ยกเลิกคีมหนีบดวงตราตะกั่ว

ประกาศกรมศุลกากรที่ 102/2564 เรื่อง ยกเลิกคีมหนีบดวงตราตะกั่ว

mainimg

ด้วย ประกาศกรมศุลกากรที่ 102 เรื่อง ยกเลิกคีมหนีบดวงตราตะกั่วที่ใช้ประจำ จำนวน 5 หมายเลข รายละเอียดเพิ่มเติมตามเเนบ
 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง