เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากรเรื่อง ยกเลิกวันหยุดราชการเพิ่มกรณีพิเศษ

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากรเรื่อง ยกเลิกวันหยุดราชการเพิ่มกรณีพิเศษ

mainimg

ด้วย กรมศุลกากรได้ประกาศยกเลิกวันหยุดราชการกรณีพิเศษที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นกรณีพิเศษนั้นได้มีการยกเลิกวันหยุดดังกลว่าเนื่องสถานการ์ณการแพร่ระบาดโรคควิด 19 รายละเอียดเพิ่มเติมตามแนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง