เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากรที่ 118/2564 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากร ที่ 56/2562

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากรที่ 118/2564 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากร ที่ 56/2562

mainimg

ด้วย ประกาศกรมศุลกากรที่ 118/2564 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากร ที่ 56/2562 เนื่องจากกรมวิชาการเกษตร
มีการควบคุมสินค้าขาเข้า่จึงแก้ไขข้อความในลำดับที่ 162 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเเนบ)

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง