เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2564 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการอุตสาหกรรมทหาร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2564 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการอุตสาหกรรมทหาร

mainimg

ด้วย ประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2564 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการอุตสาหกรรมทหาร ได้กำหนดพิกัดรหัสศุลกากรและรหัสสถิติสินค้าที่จะให้เชื่อโยงใบอนุญาตใบรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากประกาศกรมสุลกากร (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง