เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์จากกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การลงทะเบียนเพื่อต่ออายุตัวแทนออกของบุคคลธรรมดาผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal

ประชาสัมพันธ์จากกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การลงทะเบียนเพื่อต่ออายุตัวแทนออกของบุคคลธรรมดาผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal

mainimg

ด้วย กรมศุลกากรได้ประกาศตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การลงทะเบียนเพื่อต่ออายุตัวแทนออกของบุคคลธรรมดาผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal
 
???? กำหนดการอบรม 22 23 และ 25 พย 2564 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตาม ( Link) นี้
 
**หากไม่พบรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้ให้ติดต่อไปที่กรมศุลกากรตามเบอร์ที่ให้ไว้หน้า (Link) ที่ลงทะเบียนได้เลย
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง