เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • อบรมฟรี ! เชิญเข้าร่วมอบรม

อบรมฟรี ! เชิญเข้าร่วมอบรม

mainimg

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย  ร่วมกับ  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  จัดโครงอบรม "หลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้า (Customs Formalities For Export-Import Management)"  ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  "อบรมฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย"
         ผู้ที่สนใจสมัครอบรม สามารถดาวน์โหลดข้อมูล โดยสแกน QR CODE ด้านล่างนี้
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนา โทร 02-661-4005-8
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง