เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้า (Customs Formalities for Export-Import Management)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้า (Customs Formalities for Export-Import Management)

mainimg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้า (Customs Formalities for Export-Import Management) ภายใต้โครงการพัฒนาบุคคลากรด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับธุรกิจขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง