เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการทางศุลกากรสำหรับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการทางศุลกากรสำหรับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

mainimg

กรมศุลกากรขอความอนุเคราะห์สมาคมฯ ในการประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการทางศุลกากรสำหรับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของแบบออนไลน์ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมศุลกากร ระหว่างวันที่ 6 -12 มิถุนายน 2565
ที่ลิงค์
 
 
 
 
            จึงเรียนที่เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการทางศุลกากรสำหรับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง