เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์ กรมศุลกากร ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรที่ 22/2565

ประชาสัมพันธ์ กรมศุลกากร ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรที่ 22/2565

mainimg

ด้วย กรมศุลกากร ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรที่ 22/2565 ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. รับผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 500 คน สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ได้ท้ายหนังสือนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบครับ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง