เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • กรมศุลกากรเปิดการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่างประกาศกรมศุลกากรว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) (ฉบับที่ 2)

กรมศุลกากรเปิดการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่างประกาศกรมศุลกากรว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) (ฉบับที่ 2)

mainimg

กรมศุลกากรเปิดการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่างประกาศกรมศุลกากรว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) (ฉบับที่ 2)

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง