เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • โครงการศึกษาเส้นทางเศษรฐกิจรถไฟความเร็วสูง ไทย ลาว จีน

โครงการศึกษาเส้นทางเศษรฐกิจรถไฟความเร็วสูง ไทย ลาว จีน

mainimg

 

โครงการศึกษาเส้นทางเศษรฐกิจรถไฟความเร็วสูง ไทย ลาว จีน

 

https://youtu.be/3cGGYo1vYoI

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง