เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 และเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมใหม่

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 และเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมใหม่

mainimg

เนื่องด้วยสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่  ประจำปี 2566
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 . (ลงทะเบียน เวลา 12.00 .)
ณ ห้อง Convention Hall C ชั้น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) นั้น

      เพื่อชี้เเจ้งผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
แทนคณะกรรมการชุดปัจจุบัน
 ที่จะหมดวาระลง ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 นี้ ซึ่งตามข้อบังคับของสมาคมฯ
หมวดที่ 4 กำหนดให้สมาชิกสมาคมฯ ประเภทสามัญเป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
บริหารสมาคมฯ รายละเอียดระเบียบข้อบังคับปรากฎตามแนบ

 
         ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญบริษัทสมาชิกประเภทสามัญและวิสามัญ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
โดยขอความกรุณาแจ้งรายชื่อ และส่งใบสมัครไปยังฝ่ายสมาชิก E-mail : Member@tacba.or.th
ภายในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566.จักขอบพระคุณยิ่ง รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 นี้ จักขอบพระคุณยิ่ง

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง