เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ขอเชิญร่วมลงโฆษณาหนังสือรายงานการประชุมประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมลงโฆษณาหนังสือรายงานการประชุมประจำปี 2566

mainimg

เรียน  สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน
 
         ด้วย สมาคมฯ มีกำหนดการประชุมใหญ่ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566
และได้จัดทำหนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
 
ขอเชิญบริษัทสมาชิกสมาคมฯที่สนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในหนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทของท่านเกี่ยวกิจการ ภารกิจ บริษัทของท่าน สนใจตามรายละเอียดแนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง