เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกรมศุลกากรที่ 59/2563 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประกาศกรมศุลกากรที่ 59/2563 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

mainimg

ประกาศกรมศุลกากรที่ 59/2563 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

               ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 131/2563 เรื่อง การปฎิบัติพิธีการศลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร (NSW) ตามแนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง