เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศ ! กรมการค้าต่างประเทศ กำหนดการใช้งาน Form D ด้วยระบบ ESS ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไปประกาศ ! กำหนดการใช้งาน Form D ด้วยระบบ ESS

ประกาศ ! กรมการค้าต่างประเทศ กำหนดการใช้งาน Form D ด้วยระบบ ESS ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไปประกาศ ! กำหนดการใช้งาน Form D ด้วยระบบ ESS

mainimg

ประกาศ ! กรมการค้าต่างประเทศ กำหนดการใช้งาน Form D ด้วยระบบ ESS ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไปประกาศ ! กำหนดการใช้งาน Form D ด้วยระบบ ESS

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป กรมฯ จะปิดระบบ Digital Signature (DS) สำหรับการยื่นขอ Form D (ATIGA) และให้บริการด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) เพื่อรองรับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองฯ (OCP) ที่ปรับปรุงใหม่

ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้
- ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form D ด้วยระบบ DS ต้องมารับฟอร์มให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น

- วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 20.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อปรับระบบฯ Form D ให้รองรับการใช้งานด้วยระบบ ESS และเริ่มใช้งานระบบฯ ได้ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

- การยื่น Form D ด้วยรูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form D ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป (คลิกเอกสาร) (ติดต่อสอบถามทาง email: natthapong@nti.co.th)

- ก่อนการใช้งานระบบ ESS ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนการใช้งานกับกรมฯ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนฯ (เอกสารแนบ) ทั้งนี้ ผู้ที่เคยจดทะเบียนฯ เพื่อใช้งานกับฟอร์ม 6 ประเภทแล้ว (Form JTEPA, Form FTA (Thai-Australia), Form AANZ, Form AJ, Form AK และ Form AHK) ไม่ต้องดำเนินการใหม่

- ศึกษาแนวปฏิบัติการใช้งานระบบฯ Form D ภายใต้ OCP ที่ปรับปรุงใหม่ (เอกสารแนบ)

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง