เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกรมศุลกากรที่ 71/2563 เรื่อง การอำนวยความสะดวกในการแสดงข้อมูลใบเสร็จรับเงิน (กศก. 122 หรือ กศก.123) ในการติดต่อราชการกับกรมศุลกากร ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563

ประกาศกรมศุลกากรที่ 71/2563 เรื่อง การอำนวยความสะดวกในการแสดงข้อมูลใบเสร็จรับเงิน (กศก. 122 หรือ กศก.123) ในการติดต่อราชการกับกรมศุลกากร ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563

mainimg

ประกาศกรมศุลกากรที่ 71/2563 เรื่อง การอำนวยความสะดวกในการแสดงข้อมูลใบเสร็จรับเงิน (กศก. 122 หรือ กศก.123) ในการติดต่อราชการกับกรมศุลกากร ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง