เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศจากกรมเจ้าท่าที่ 77/2563 เรื่อง จำนวนและรายชื่อท่าเทียบเรือในบัญชีสีขาว

ประกาศจากกรมเจ้าท่าที่ 77/2563 เรื่อง จำนวนและรายชื่อท่าเทียบเรือในบัญชีสีขาว

mainimg

ตามที่กรมเจ้าท่าได้ประกาศ เรื่อง จำนวนและรายชื่อท่าเทียบเรือในบัญชีสีขาว โดยเพื่อให้การบริหารการจัดการระบบ
ท่าเทียบเรือทั่วประเทศมีมาตรฐานความปลอดภัยได้ทำการตรวจสอบ กำกับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตและสามารถนำข้อมูลระบบท่าเทียบเรือที่ถูกต้องตามประกาศนี้ เชื่อมโยงกับระบบ NSW รายละเอียดตามประกาศที่เเนบมานี้

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง