เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ข่าวประชาสัมพันธ์กรมศุลกากร เรื่อง องค์การศุลกากรโลก ร่วมกับองค์การอานามัยโลกจัดทำเผยแพร่การจำแนกประเภทพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าเครื่องมือแพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมศุลกากร เรื่อง องค์การศุลกากรโลก ร่วมกับองค์การอานามัยโลกจัดทำเผยแพร่การจำแนกประเภทพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าเครื่องมือแพย์

mainimg

องค์การศุลกากรโลก ร่วมกับองค์การอานามัยโลกจัดทำเผยแพร่การจำแนกประเภทพิกัดศุลกากรในระดับ 6 หลัก สำหรับสินค้าเครื่องมือแพย์ที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 ฉบับที่ 3 โดยให้ใช้เเทนฉบับเก่า ตามเอกสารเเนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง