เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศสถาบันวิทยาการศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบข้อสอบมาตรฐานเพื่อขอปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 3/2563

ประกาศสถาบันวิทยาการศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบข้อสอบมาตรฐานเพื่อขอปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 3/2563

mainimg

ประกาศสถาบันวิทยาการศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบข้อสอบมาตรฐานเพื่อขอปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 3/2563
ด้วยสถาบันวิทยาการศุลกากรได้ทำการเปิดรับสมัครสอบข้อสอบมาตรฐานเพื่อขอปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 3/2563
สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรให้การรับรองหลักสูตรเพื่อขอปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
โดยที่ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่งวันที่ 1-5 สิงหาคม 2563 ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง