เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกรมปศุสัตว์ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศสุวรรณภูมิ เรื่อง การชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์

ประกาศกรมปศุสัตว์ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศสุวรรณภูมิ เรื่อง การชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์

mainimg

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากประเทศต่างๆ จำนวน 17 ฉบับ
โดยมีประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐบัลแกเรีย รายละเอียดสาธารณรัฐอื่นๆ ตามเเนบ
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง