เลือกภาษา

ระเบียงข่าว ๓๖๐°

ข่าวล่าสุด

ประกาศกรมศุลกากรที่ 55/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร

ด้วยกรมศุลกากร ประกาศกรมศุลกากรที่ 55/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร (2) (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเเนบ)
        ประกาศกรมศุลกากรที่ 54 /2566 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมศุลกากร พ.ศ. 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมตามแนบ
        ประกาศกรมศุลการที่ 67/2566 เรื่อง การใช้หมายเลขใบอนุญาตเสมือนจริง (Dummy Permit Number) ภายใต้กระบวนการทางศุลกากรสำหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System ACTS) (2) (รายละเอียดเพิ่มเติมตามแนบ)
       ประกาศกรมศุลกากรที่ 68/2566 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกรมการปกครอง (รายละเอียดเพิ่มเติมตามแนบ)

 

Download File


ASEAN Single Window (ASW) ประจำปี 2023

วันที่โพสต์ : 20 / 06 / 2566 | โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 26 ครั้ง

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ

วันที่โพสต์ : 28 / 04 / 2566 | โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 469 ครั้ง
ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 06 / 02 / 2566 | โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 469 ครั้ง

วันที่โพสต์ : 03 / 02 / 2566 | โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 468 ครั้ง

วันที่โพสต์ : 02 / 02 / 2566 | โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 468 ครั้ง

วันที่โพสต์ : 04 / 01 / 2566 | โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 464 ครั้ง