เลือกภาษา

ขอเชิญชวนผู้ที่ปฏิบัติงานในสายงานโลจิสติกส์????

 

เข้าร่วมทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สายงานจัดการส่งออกและนำเข้า

แบบเทียบโอนประสบการณ์ (RESK)

 

PR-RESK July 2564.jpg

 

 

     ???? ง่ายๆ เพียงแค่ ส่ง Portfolio (แฟ้มสะสมงาน) ที่ประกอบด้วย ประวัติการทำงาน  หนังสือรับรองการทำงาน วุฒิการศึกษา ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมต่าง ๆ  หลักฐานแสดงการเป็นผู้ผ่านพิธีการ/ผู้ชำนาญการกับกรมศุลกากร ประมวลภาพการทำงาน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยกรรมการสอบจะเป็นผู้พิจารณาและประเมินผล

             ???? ไม่ต้องเข้าสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์/ปฏิบัติ  ลดการรวมตัว  ลดความเสี่ยงรับเชื้อโควิด-19

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถดาวโหลด์ใบสมัครได้ที่ลิงค์นี้

 

https://drive.google.com/drive/folders/1OSfDgCk7bkw14NRXNQ9j6hv-T-PXlTm_?usp=sharing

 

          ???? !สมัครและส่งหลักฐาน! วันนี้ ถึง 7 ก.ค. 64  ทางเมล์ cb@tacba.or.th

 
           ???? ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 7 ก.ค. 2564

          ???? ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  8 ก.ค.  2564
 
          ???? ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่  02-661-4005-8 ต่อ 15 (คุณเกียรติภูมิ)

???? ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ 
      02-661-4005-8 ต่อ 15 
       (คุณเกียรติภูมิ)
 
 
* รบกวนแนบใบสมัคร  และ คุณสมบัติ  ให้ผู้ที่สนใจ ดาวโหลดให้ด้วยครับ 

 

                       

 

 

 

Download File PDF