เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการเคาน์เตอร์บริการ และมาตรฐานการให้บริการ

หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการเคาน์เตอร์บริการ และมาตรฐานการให้บริการ

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 30 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 500 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 700 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 17/11/2021
  • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
  • วันที่อบรม : 17/11/2021 - 17/11/2021
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 17/11/2021 ออนไลน์ ZOOM 5/30 ปิดรับสมัคร